• Español
  • Català
  • English
  • Italiano
  • Français

Com seguir la teràpia psicològica a l’IPITIA

Com seguir la teràpia psicològica a l’IPITIA

A l’IPITIA, Institut Psicològic Internacional de Barcelona, estem focalitzats en l’eficàcia terapèutica i el nostre màxim interès és ajudar, a totes les persones que inicien teràpia amb nosaltres, a superar el trastorn obsessiu o a reduir-lo significativament. És per això que considerem fonamental que qui desitgi iniciar un tractament psicològic amb nosaltres tingui en compte la necessitat de comprometre’s amb la teràpia i saber, des del principi, que l’efectivitat, com ocorre en la majoria dels casos, arriba a mesura que hi ha un compromís i una acció vinculats amb el procediment.

Per això considerem important tenir els següents aspectes en compte:

La teràpia que es realitza a l’IPITIA es basa en una metodologia pròpia (només l’aplica el nostre equip de psicòlegs) eclèctica, derivada de diferents corrents psicològics, a la qual hem denominat AFOP (Activació i focalització pulsional) i que podem definir com a analític-experiencial. 

Analítica en tant que busquem, més enllà de la possible predisposició genètica, les causes ambientals i circumstancials que han pogut desencadenar un trastorn obsessiu.

I experiencial perquè fomentem la pràctica de determinades activitats que permeten ajudar a activar tant els instints com les emocions així com una incursió determinada i valenta en la pròpia vida, connectada amb els desitjos més íntims de la persona a nivell existencial.

Els procediments terapèutics tenen una durada aproximada d’entre sis mesos i dos anys, però poden durar més. Per tant és molt millor estendre la teràpia en el temps encara que la freqüència sigui menor i, al mateix temps, poder realitzar les activitats externes pactades entre pacient i terapeuta, que tractar d’obtenir resultats immediats.

Quant a eficàcia terapèutica podem dir que aconseguim una reducció significativa dels símptomes en un percentatge elevat de casos, una superació complerta (sense medicació i sense recaigudes, que tinguem constància, almenys durant quatre o cinc anys) en un altre percentatge alt i també tenim casos resistents (coneixem les causes d’això), i evidentment després estan aquells pacients que abandonen el tractament en les primeres setmanes.

Considerem adequada, encara que sempre a voluntat del pacient, la presa de psicofàrmacs, prescrits per un psiquiatre, almenys durant les primeres fases de la teràpia. Posteriorment en la dinàmica pacient-psicòleg-psiquiatre es va buscant, quan la teràpia psicològica comença a generar efectes, una entesa per al canvi o la disminució progressiva de la medicació, en cas que sigui l’adequat.

Una vegada superada la pandèmia per covid i volta la normalitat, tornarem a restablir les dinàmiques i teràpies grupals (extensives i intensives) que són gratuïtes, i recomanables, tant per als pacients presencials com per als pacients en línia del centre.

És fonamental no buscar en les primeres sessions un efecte immediat. Som conscients del dolor psíquic que suposa aquest trastorn i ens prenem amb la màxima serietat els processos terapèutics però els canvis es produeixen a mitjà i llarg termini.

El nostre interès és continuar aprofundint i investigant per a poder ser cada vegada més resolutius i eficaços a nivell terapèutic, especialment amb casos greus de trastorn obsessiu.

El TOC pot arribar a reduir-se significativament i en bastants casos es pot aconseguir una superació completa. Quan això es produeix és necessari seguir un estil de vida determinat els components de la qual tenim clarament identificats.

És millor abans d’iniciar teràpia amb nosaltres tenir clar que requerirà un compromís, encara que no major que per a qualsevol altre corrent psicològic. Per això no recomanem la idea de provar tres o quatre sessions a veure què ocorre, perquè a més d’una pèrdua de temps i de diners per al pacient, li pot generar una frustració que li porti a la idea que del TOC no es pot sortir i cal viure amb això per sempre. 

No ho considerem així. 

Per això abans de començar a fer teràpia amb nosaltres és millor pensar-s’ho perquè una vegada decidit cal treballar en això.

Es poden fer sessions setmanals o quinzenals, i el pacient pot posar fi a la teràpia en el moment que consideri però recomanem implicar-se a fons i no parar fins a obtenir els millors resultats. La millora ha d’anar notant-se a mesura que la teràpia avança.

L’equip de psicòlegs de l´’IPITIA realitza sessions clíniques i supervisions contínues en les quals s’avaluen, de manera clarament confidencial, aquells casos que ofereixen major resistència. 

En definitiva, el tractament psicològic que oferim requereix de temps i implicació per part del pacient i, per descomptat, per part del seu terapeuta.

Damián Ruiz

Director de l’IPITIA

Abril, 2021

Barcelona

www.ipitia.com

Previous

Next