• Español
  • Català
  • English
  • Italiano
  • Français

El TOC i Els Bloquejos Mentals

El TOC i Els Bloquejos Mentals

 

Quan parlem de teràpia sobre TOC, esmentem moltes vegades la necessitat de trencar amb els bloquejos mentals com a part fonamental del tractament del trastorn obsessiu.

Què són els bloquejos mentals en un TOC? Quins bloquejos afecten cada tipus de TOC: TOC religiós, TOC de relacions, TOC homosexual, etc? Com sorgeixen? I sobretot com influeixen en el procés de superació d’un trastorn obsessiu?

 Neteja

 

Què són els Bloquejos Mentals?

Els bloquejos mentals són barreres causades per la por i la culpa que impedeixen a la persona amb TOC expressar les seves pulsions, emocions i desitjos.

 

Per exemple: una persona pot tenir bloquejada la seva assertivitat per la por que li provoca un possible enfrontament. Aquesta por fa que la persona no expressi els seus veritables desitjos ni opinions.

 

El TOC apareix quan hi ha un alt nivell d’ansietat i bloquejos mentals. Aquests bloquejos comencen en general en la infància i adolescència.

 

En aquest període, les persones amb TOC solen haver travessat circumstàncies estressants o traumàtiques.

 

El nen reprimeix la seva naturalitat i les seves emocions o pulsions per a poder fer front a aquestes circumstàncies.

 

Per exemple, un nen que viu una situació de tensió, abús o violència, tendeix a ser inhibit per a no desencadenar la ira dels altres.

 

A poc a poc, el nen va creixent reprimint les seves emocions i desitjos i racionalitzant-lo tot. És habitual que s’apegui molt a les normes socials. En créixer habituant-se a no ser ell mateix, anirà apareixent en el seu interior una gran tensió.

 

Quan es dona un moment de gran ansietat en la primera edat adulta, aquesta i els bloquejos mentals poden acabar derivant en l’aparició de la simptomatologia obsessiva.

 

Els bloquejos mentals no són la causa única de l’aparició del TOC, ja que influeixen diversos factors. No obstant això, és un factor molt important i és una cosa que trobem en totes les persones amb trastorn obsessiu compulsiu.

 

Com funcionen els bloquejos mentals en els diferents tipus de TOC?

 

En tot trastorn obsessiu compulsiu, sigui del tipus que sigui, la persona sempre té els seus instints i emocions bloquejades a causa de la por, a la culpa i a l’ansietat.

 

Aquests són alguns exemples de bloquejos que solem observar en les persones amb TOC, segons el tipus d’obsessions que desenvolupen (encara que es tracta d’exemples. Cada cas és particular i té les seves pròpies particularitats)

 

TOC homosexual: les persones amb aquesta mena de TOC solen tenir bloquejades la seva afectivitat, assertivitat, creativitat i sensibilitat, entre moltes altres emocions.

 

TOC d’obsessió per la neteja: ràbia i ira, sexualitat, autoestima i la determinació per a perseguir els seus interessos són alguns bloquejos habituals d’aquesta mena de TOC.

 

TOC de Gelosia: en les persones amb aquesta mena de TOC solem observar bloquejos en la seva independència, seguretat i autoestima. També una forta por a la pèrdua.

 

TOC de Por a la Mort: la falta d’independència i de sentiment de comunitat coexisteixen en aquesta mena de TOC al costat de la por a no ser important per als altres.

 

TOC d’Amores: alguns bloquejos habituals són l’afectivitat, la capacitat de presa de decisions, la independència, la seguretat en un mateix o la capacitat per apassionar-se amb coses.

 

TOC de Por de fer mal: normalment, les persones amb aquest TOC tenen una gran por i tenen bloquejada la seva independència, autoestima, la seva fortalesa i la seva flexibilitat moral (són estrictes). Solen prioritzar i protegir als altres fins i tot si han estat danyats per uns altres, però el seu cervell es posa a prova amb situacions en les quals això s’inverteix.

 

TOC religiós: sol haver-hi bloquejos en la capacitat de decisió, flexibilitat moral, independència i autonomia per a tenir la seva pròpia escala de valors i estructura vital (solen transferir aquesta responsabilitat moral i de decisió a una entitat divina). La por i la culpa són presents de forma molt intensa en aquesta mena de TOC.

 

TOC de Malaltia: les persones amb aquesta mena de TOC solen tenir bloquejades la seva capacitat de gaudi, passió, sensualitat, capacitat de superació i la responsabilitat davant els seus sers estimats. Solen tenir una pobra experiència vital i hi ha una alta taxa de tendències depressives.

 

TOC de Pedofília: en aquesta mena de TOC també són especialment rellevants la por i la culpa. Els bloquejos habituals són la flexibilitat moral (solen ser persones molt estrictes), la sexualitat sana i integrada, l’autoestima, la independència, l’assertivitat i la capacitat per a ser un mateix sense deixar-se portar per l’opinió aliena.

 

TOC de Memòries Falses: sol haver-hi bloquejos en l’assertivitat, la desinhibició, l’afectivitat, la capacitat de defensar-se, la passió i el gaudi personal (solen buscar-li utilitat a tot). Les persones amb aquest TOC solen tenir gran necessitat d’agradar als altres, són perfeccionistes i els costa acceptar les seves pròpies contradiccions.

 

Aquests són alguns exemples habituals, però no vol dir que si es té un tipus sempre es tinguin aquests bloquejos i no uns altres. Cada cas és únic, però a vegades veiem aquests exemples a manera de patrons.

 

Trencar amb aquests bloquejos ajuda la persona a combatre l’ansietat, a ser més lliure i autèntica i, així, a reduir a poc a poc les obsessions i compulsions.

 

Preguntes dels lectors sobre Bloquejos mentals del TOC

Com s’arriba a entendre el moment que va desencadenar el TOC?

 

El TOC no sol desencadenar-se per un moment concret, sinó per una sèrie de factors. La genètica pot influir, encara que no condemna. El més influent és, no obstant això, les circumstàncies.

 

Habitualment, les persones amb TOC solen haver viscut alguna situació estressant o traumàtica durant la seva infància o adolescència.

 

Per exemple: abusos, bullying o alguna altra situació que genera estrès durant un període de temps i va fent que el nen creixi reprimint la seva veritable personalitat.

 

En la primera edat adulta, la persona pot viure una sèrie de circumstàncies que fan que la seva ansietat vagi augmentant i acabi apareixent la simptomatologia obsessiva. De no tractar-se, pot derivar en un TOC.

 

Per això, no és tant un moment, com una sèrie de circumstàncies i factors que van fent que la persona desenvolupi un trastorn obsessiu.

 

Durant la teràpia, mitjançant anàlisi terapèutica, veiem quines són les causes de l’aparició i manteniment del TOC, quins bloquejos mentals cal trencar i quins instints reprimits cal activar per a ajudar la persona a començar a combatre el trastorn.

 

Com es combat el TOC?

 

Per a combatre el TOC, analitzem en teràpia quins són els elements que han portat a la seva aparició i al seu manteniment.

Observem quins són els bloquejos mentals que impedeixen a la persona ser ella mateixa (emocions i instints reprimits per l’ansietat causant del TOC.)

Combinem aquesta anàlisi terapèutica amb una sèrie d’exercicis i activitats, a través dels quals busquem trencar aquests bloquejos (físics i psicològics) i canalitzar les emocions reprimides per la persona.

Finalment, ajudem la persona a fixar i aconseguir una sèrie d’objectius vitals per a portar la vida que realment volen.

El nostre mètode, que anomenem Analític Experiencial i és una síntesi de diferents corrents de la psicologia, és molt pràctic i immersiu. L’objectiu és aconseguir un canvi de vida.

Previous

Next