La depressió és un dels trastorns més diagnosticats a nivell mundial i un dels més coneguts per tots. Quasi la meitat dels atesos en centres psicològics són persones afectades per depressió. En termes generals aquests es caracteritzen per un baix estat d’ànim constant durant tot el dia, estable en el temps i la pèrdua d’interès per activitats abans plaents.

Què pot causar una depressió?

Les causes de la depressió poden ser moltes i molt diverses. Entre elles trobem les causes genètiques o hereditàries, factors fisiològics del organisme com algunes malalties, factors personals com la edat o ambientals i/o situacionals.

Fent èmfasi en aquests últims i si observem el nostre entorn, veurem que vivim en una societat que cada dia demana amb més exigència el compliment a l’àmbit laboral, social i familiar. Combinar tots ells no és una tasca fàcil i moltes vegades el temps no és suficient. La persona segueix lluitant per arribar als nivells exigits i, com a conseqüència, aquesta empitjora la seva qualitat de vida.

Perdre la sintonia amb la vida

Amb el temps és fàcil que la persona perdi la sintonia amb la vida i la rutina i la exigència diària farà que aparegui el malestar, la tristesa i la desesperança.

Quan això s’accentua i es converteix en una cosa crònica i pot aparèixer amb força la depressió, moment en el qual la persona ja no fa ni gaudeix de la seva vida.

Reconnectar amb la vida

Per fer això és important intentar fer desaparèixer o readaptar aquelles conductes o hàbits diaris i rutinaris que la han provocat i intentar reconnectar amb la vida i les sensacions. Per a això existeixen moltíssimes possibilitats i diferents camins.

A la teràpia psicològica es valora i es busca la forma més adequada per la reconnexió a la vegada que es busca el que falta a la persona. En alguns casos aquest tipus de teràpia es fa conjuntament amb ajuda farmacològica per aguditzar els seus efectes beneficiosos.

La sola administració de fàrmacs podrà ajudar a una millora temporal però amb facilitat i al suspendre aquesta, la persona es veurà de nou immersa en aquest bucle.

IPITIA | Institut Psicològic Internacional