• Español
  • Català
  • English
  • Italiano
  • Français

Programa Intensiu Individual

El Programa Intensiu Individual constitueix una Fase de Desbloqueig, en la qual el pacient s’implica a treballar de manera intensiva durant 5 dies (de dilluns a divendres) amb l’objectiu de desbloquejar aquells elements la repressió dels quals ha causat, amb el temps, l’ansietat responsable d’obsessions i compulsions. Això és indispensable per a crear les condicions internes de predisposició al canvi. El Programa Intensiu Individual és un tractament de TOC extremadament personalitzat i exclusiu, per a aquelles persones que ho desitgin així, com a alternativa al Programa Intensiu Grupal. En ell, psicòlegs i professionals de diferents àmbits col·laboren al servei del pacient per a proporcionar un tractament 100% adaptat a les necessitats particulars de la persona.

Aquest programa es per a majors de 18 anys.

Què és el Programa Intensiu Individual

Els intensius són un punt d’inflexió i desbloqueig en el tractament del TOC, en els quals el participant aconseguirà una visió clara sobre quins han estat les causes del TOC i quins són els factors que el mantenen actualment. Així mateix sabrà quins són els recursos més adequats i els canvis necessaris per a, una vegada finalitzat l’intensiu, trobar millora o poder superar el TOC.

En el programa Intensiu per al Tractament dels Trastorns Obsessius de IPITIA els preceptes de la metodologia Analitico Experiencial de IPITIA aconsegueixen la seva màxima aplicació pràctica i contundència.

Es tracta d’un programa extremadament personalitzat, amb una durada de 5 dies en els quals la persona se submergeix de manera integral en el procés de superació del TOC durant 5/7 hores diàries de treball.

El principal objectiu és el treball de desbloqueig del sistema nerviós, atrapat en el pensament reiterat, en la realització de rituals mentals o físics i en l’ansietat. Resumint, en la por. En aquesta fase de desbloqueig, el pacient se submergeix de manera intensiva en un programa que explora i activa tots els àmbits de la personalitat humana, tant mentals com corporals.

Els psicòlegs del IPITIA i una sèrie de professionals especialistes en diferents àrees, d’una forma totalment personalitzada i individualitzada, guien al pacient cap a l’activació dels elements reprimits del sistema nerviós, el desbloqueig del qual suposa la base per a aconseguir les futures millores quant a reducció dels símptomes obsessius.

Una combinació d’elements Analítics i Experiencials conflueixen de manera intensiva en la creació d’una experiència terapèutica imprescindible per a integrar els canvis necessaris a la reducció de l’ansietat.

Programa personalitzat

 

El nostre únic objectiu és la millora de la simptomatologia del pacient. Per tant, la intervenció intensiva s’estudia i es planeja sobre la base del cas específic, no en funció d’un pla estandarditzat; per a així aconseguir la màxima eficàcia.

Els programes estrictes i protocol·laris tenen l’avantatge de ser «fàcilment aplicables», però tenen el gran inconvenient de no poder satisfer les exigències terapèutiques específiques de cada pacient, ja que cada cas és diferent i requereix una atenció única si es volen aconseguir objectius ambiciosos.

Nosaltres no ens posem límits i sempre intervenim sobre la base de l’anàlisi del cas. Aquest ens proporciona informació precisa sobre les àrees del sistema nerviós que hem de desenvolupar en el pacient i, per tant, sobre la mena de programa intensiu que requereix aquest cas concret. Volem resultats concrets i fem tot el necessari per a aconseguir-los, fins i tot trencar amb les limitacions de l’espai físic de la consulta o de les relacions asèptiques entre psicòleg i pacient.

Fonaments teòrics de l’Intensiu Individual

El mètode de IPITIA és una metodologia Analític-Experiencial perquè comença amb una profunda exploració analítica de les causes del problema. A partir d’aquí, psicòleg i pacient generen una sèrie de respostes basades en l’experiència real que permeten desbloquejar el sistema nerviós de la persona, entrenant-lo per a afrontar una vida sense simptomatologia.

La psicologia Analítica de Carl Gustav Jung i l’Etologia (estudi del comportament animal) conformen els nostres principals referents en la fase d’anàlisi i d’intervenció ja que representen els fonaments teòrics i la base de l’eficàcia de la nostra metodologia. Encara així, integrem també elements de la Psicosociobiología de Theodore Millon , de l’Anàlisi Bioenergètica d’Alexander Lowen i d’altres referents.

Normalment els diferents corrents psicològics proposen una determinada visió de l’ésser humà, i sota aquest prisma, tracten tot tipus de trastorn. La nostra metodologia segueix el procés invers: a partir de l’exigència de trobar la millor resposta al TOC, aprofitem els elements més eficaços de cada corrent en el moment més adequat del tractament. Es tracta per tant d’una proposta Integradora basada en el tractament específic dels trastorns d’Ansietat.

Durant els 5 dies del tractament intensiu, els psicòlegs de Ipitia dirigeixen al pacient a través d’una profunda exploració, tant narrativa com simbòlica, de la seva vida i dels factors que van determinar el desenvolupament i el manteniment del TOC. S’alternarà amb exercicis pràctics, físics i simbòlics; i amb la superació de reptes i experiències reals que permetin el desbloqueig d’aquests factors.

Anàlisi i Experiència es compaginen contínuament en el programa intensiu amb la finalitat de reduir l’ansietat responsable d’obsessions i compulsions i d’individualitzar i començar a desbloquejar aquells elements de la vida del pacient que mantenen el problema.

proceso terapeutico TOC Ipitia Barcelona explicacion

Com serà el Programa Intensiu Individual

Els psicòlegs del IPITIA i professionals experts de diferents disciplines col·laboren sota la supervisió de l’equip directiu per a proporcionar una experiència immersiva de desbloqueig, experiència i anàlisi. Les exigències específiques del pacient i les peculiaritats del cas concret, serveixen de guia a l’equip directiu del Ipitia per a la creació d’un programa totalment personalitzat de gran intensitat, amb l’objectiu de desbloquejar el sistema nerviós atrapat en l’obsessió i la compulsió.

Encara que la flexibilitat i la personalització del Programa Intensiu són elements fonamentals de la seva eficàcia, existeixen elements conceptuals que constitueixen l’estructura d’aquest, i que, malgrat poder variar en contingut, moment i durada, el la majoria de casos són presents:

Anàlisi i diagnòstic de factors causants i de manteniment. El treball analític i diagnòstic és fonamental per a conèixer en profunditat les àrees deficitàries, l’activació i el desenvolupament de les quals proporcionaran una reducció dels conflictes interns culpables de l’ansietat. En cada dia del Programa Intensiu hi ha hores dedicades a l’exploració i anàlisi d’aquestes àrees: la raó és que constantment, arran de la intensitat dels exercicis i l’activació pulsional que proposem diàriament, sorgeixen nous elements que necessiten ser processats. La fase analítica proporciona la possibilitat d’entendre de manera experiencial els factors causants i de manteniment que necessiten ser intervinguts a través de l’ajuda dels nostres professionals.

Activació Simbòlica. Aquesta eina representa i entrena la connexió entre la vida interna (emocions, creences) i externa (conductes, actituds). Durant les hores d’activació simbòlica, sota la direcció de Damián Ruíz, el pacient s’enfronta a les seves pors d’una forma innovadora, contundent i eficaç. El seu objectiu és ampliar l’espai psíquic del pacient i treballar els elements reprimits a través de representacions simbòliques dels traumes, dels elements reprimits i de la seva superació.

Activació Instintiva. Una de les emocions més sovint reprimides i menys expressades en pacients amb TOC és la ràbia, o, més ben dit, la pulsió agressiva. La pulsió agressiva refereix a la capacitat de lluitar per allò que desitgem, d’expressar opinions dissonants, de dir que no. No és una metàfora, és una realitat biològica: la repressió d’aquests elements és responsable de neurosi que es poden tornar obsessives. Però això es pot entrenar. Un professor de boxa especialitzada guiarà al pacient a través de l’activació de l’Instint i de les pulsions reprimides, amb l’objectiu de desbloquejar-les.

Activació Emocional. Una de les característiques que solen presentar les persones que pateixen un TOC és l’escassa capacitat per a expressar allò que senten. Normalment les emocions negatives, els pensaments transgressors, la lleugeresa i fins i tot la felicitat es poden tornar ansietat. A través de tècniques derivades del teatre i del psicodrama, un professional del sector guiarà el pacient a través de representacions de tot allò que no han pogut o sabut expressar fins ara, amb l’objectiu d’activar aquestes dimensions i usar-les en un segon moment en les seves vides.

Activació Corporal. És molt poc freqüent que els pacients que pateixen un TOC tinguin una relació fluida amb el seu cos. La rigidesa s’acaba tornant un element no sols mental, sinó també corporal. Tant a nivell de judici sobre un mateix com de falta de llibertat de moviment. Amb tècniques derivades de la dansa, dansa africana i del moviment lliure, un professional especialitzat ajudarà el pacient a sentir el cos i expressar els seus moviments. No es tracta de ballar, es tracta de sentir i acompanyar el moviment des de l’instint primari, sense que la ment obstrueixi aquest procés, que és el que en molts casos el sistema nerviós d’una persona amb TOC no permet.

Una progressiva recuperació de l’Instint

 

Les eines terapèutiques esmentades varien en contingut i moment del Programa Intensiu Individual, però estan específicament pensades per a preparar progressivament a la persona per a recuperar l’activació biològica adaptativa (Instint) absent o deficitària en aquells que pateixen un TOC. Acompanyem als pacients des del més profund de si mateixos fins a la vida real, creant un camí enfocat als reptes del present i del futur i no a la malaltia.

Usant una metàfora extreta del llibre de Damián Ruíz (Liberar al mono, rescatar a la princesa), és com acollir un animal ferit, explorar el que li passa (Anàlisi), i entrenar-ho (Activació) per a després retornar-ho al seu hàbitat natural, abans acompanyat (Teràpia Individual), i posteriorment, una vegada recuperat el seu instint, solo (Planificació d’objectius). Això és el que anomenem enfocament Etològic. I no sorprengui o ofengui la metàfora: compartim un 98,5% del nostre ADN amb els micos.

R

Eficàcia

Força

Personalització

Altres modalitats terapèutiques

Teràpia Intensiva de Grup

Teràpia Intensiva de Grup

Un programa grupal de 5 dies, amb teràpies i exercicis. Enfronta't al TOC de manera contundent.

Teràpia presencial

Teràpia presencial

Des del principi treballem per a disminuir el nivell intern d'ansietat, de manera que les obsessions i compulsions disminueixin.

Teràpia Online

Teràpia Online

Modalitat eficaç destinada a aquelles persones que no poden assistir a una teràpia individual presencial.

CONTACTA AMB NOSALTRES

(+34) 935 282 353

(+34) 637 669 160

o escriu-nos amb el teu número de telèfon i quan vols parlar i et trucarem nosaltres, sense cap cost per a tu

© Copyright 2020 | IPITIA | Institut Psicològic Internacional | www.ipitia.com | Adaptación web 2XI media
Protección de Datos | Aviso Legal | Enlaces de interés | Uso de Cookies | Trabaja con nosotros