• Español
  • Català
  • English
  • Italiano
  • Français

Teràpia intensiva per al TOC

Per a poder realitzar el programa intensiu individual és imprescindible fer cinc sessions online prèvies amb algun membre de l’equip de psicòlegs del IPITIA. En aquest inici de teràpia es farà una valoració del cas i s’examinarà la pertinència o no de fer un programa intensiu.

Què és el Programa Intensiu

Aquest programa intensiu requereix d’una valoració prèvia del cas, així com la consideració d’idoneïtat per part del terapeuta del IPITIA que faci aquesta valoració. És important poder saber si el pacient podrà beneficiar-se de la seva participació en aquest programa.
Els intensius són un punt d’inflexió en el tractament del TOC, en què el participant aconseguirà una visió clara sobre quina han estat les causes del TOC i quals són els factors que el mantenen actualment. Així mateix sabrà quals són els recursos més adequats i els canvis necessaris per a, una vegada finalitzat l’intensiu, trobar millora o poder superar el TOC.
Es recomana incloure aquest Programa Intensiu Individual com a part d’una teràpia extensiva, és a dir, fer sessions prèvia i posteriorment a la seva realització.

Al programa Intensiu per al Tractament dels Trastorns Obsessius de IPITIA els preceptes de la metodologia AFOP® (link AFOP) aconsegueixen la seva màxima contundència i aplicació pràctica.

Es tracta d’un programa extremadament personalitzat, amb una durada d’entre 2 i 7 dies en els quals la persona es submergeix completament en el procés de curació del TOC durant les 5-7 hores diàries de treball. El programa està sota la direcció i ajuda dels nostres psicòlegs especialistes, comptant amb la supervisió constant del director del Centre i desenvolupador de la metodologia AFOP®, Damián Ruíz.

El tractament intensiu està dissenyat específicament per a aquelles persones que desitgen enfrontar-se de forma radical al procés de dissolució del trastorn obsessiu, aconseguint un punt d’inflexió vital i el desbloqueig del sistema nerviós; fonamental per al procés terapèutic.

Fonaments teòrics del P.I

AFOP® és una metodologia Analític-Experiencial (link AFOP) perquè comença amb una profunda exploració analítica de les causes del problema. A patir d’aquí, psicòleg i pacient generen una sèrie de respostes basades en l’experiència real que permeten desbloquejar el sistema nerviós de la persona, entrenant-ho per afrontar una vida sense simptomatologia.

La psicologia Analítica de Carl Gustav Jung i l’Etologia (estudi del comportament animal) conformen els nostres referents en la fase d’anàlisi i d’intervenció, ja que representen els fonaments teòrics i la base de l’eficàcia d’AFOP

Durant els 2-7 dies del tractament intensiu, els psicòlegs de Ipitia dirigeixen al pacient a través d’una profunda exploració, tant narrativa com simbòlica, de la seva vida i dels factors que van determinar el desenvolupament i el manteniment del TOC. Aquesta exploració està constantment alternada amb exercicis pràctics, físics, simbòlics (en la consulta) i amb la superació de reptes i experiències reals (fora de la consulta) que permetin el desbloqueig d’aquests factors.

Anàlisi i Experiència es compaginen contínuament al programa intensiu amb la finalitat de reduir l’ansietat responsable d’obsessions i compulsions i d’identificar i començar a desbloquejar aquells elements de la vida del pacient que mantenen el problema.

 

Quan i perquè realitzar el P.I

El tractament intensiu està sempre vinculat a un camí terapèutic més ampli en IPITIA, de manera que, tant abans com després, el pacient rep un seguiment a través de sessions individuals, presencials o via Skype.

En molts casos es realitza al principi de la teràpia, per generar un punt d’inflexió important o un desbloquejo del sistema nerviós en l’adreça desitjada. En altres casos, es realitza després d’un temps d’haver iniciat la teràpia, si durant la mateixa el psicòleg detecta factors importants que necessiten una intervenció específica i intensiva.

Fins i tot quan es realitza al principi, el cas és prèviament analitzat a fons a través d’algunes sessions individuals que proporcionen un diagnòstic clar i permeten personalitzar i planificar al màxim la intervenció intensiva. Una vegada finalitzada, és recomanable que el pacient segueixi amb la teràpia per dur a terme aquells canvis en l’estil de vida necessaris per reduir l’ansietat responsable dels pensaments obsessius i dels rituals.

Programa personalitzat

El nostre únic objectiu és la millora de la simptomatologia del pacient. Per tant, la intervenció intensiva s’estudia i es planeja sobre la base del cas específic, no en funció d’un pla estandarditzat, per així aconseguir la màxima eficàcia.

Els programes estrictes i protocol·laris tenen l’avantatge de ser “fàcilment aplicables”, però tenen el gran inconvenient de no poder satisfer les exigències terapèutiques específiques de cada pacient, ja que cada cas és diferent i requereix una atenció única si es volen aconseguir objectius ambiciosos.

Nosaltres no ens posem límits i sempre intervenim sobre la base de l’anàlisi del cas. Aquest ens proporciona informació precisa sobre les àrees del sistema nerviós que hem de desenvolupar en el pacient i, per tant, sobre el tipus de programa intensiu que requereix aquest cas concret. Volem resultats concrets i fem tot el necessari per aconseguir-los, fins i tot trencar amb les limitacions de l’espai físic de la consulta o de les relacions asèptiques entre psicòleg i pacient.

Como serà la teràpia

Encara que la personalització i la flexibilitat del Programa Intensiu siguin els elements principals de la seva eficàcia, existeixen elements conceptuals que constitueixen l’estructura d’aquest, i que, malgrat poder variar en contingut, moment i durada, sempre estan presents:

– Anàlisi i diagnòstic de factors causants i de manteniment. El treball analític i diagnòstic és fonamental per conèixer en profunditat les àrees deficitàries, l’activació de les quals i desenvolupament proporcionaran una reducció dels conflictes interns culpables de l’ansietat. En cada dia del Programa Intensiu hi ha hores dedicades a l’exploració i anàlisi d’aquestes àrees: la raó és que constantment, arran de la intensitat dels exercicis i l’activació pulsional que proposem diàriament, sorgeixen nous elements que necessiten ser processats.

– Exercicis d’Activació Pulsional. Es tracta de tècniques corporals i exercicis específics d’AFOP® duts a terme amb el pacient per diferents professionals de la salut, tant en la consulta com fora, que tenen la fi de tornar a activar la biologia de l’individu: el que nosaltres cridem instint.

– Workout. Aquesta eina representa i entrena la connexió entre la vida interna (emocions, creences) i externa (conductes, actituds). Durant les hores de workout, dutes a terme en sales predisposades a l’objectiu, el pacient s’enfronta a les seves pors d’una forma innovadora, contundent i eficaç sota la direcció d’un o dos psicòlegs especialistes. El seu nom, Workout, de l’anglès entrenament, refereix justament al seu objectiu de preparar a la persona internament a enfrontar-se als reptes de la vida real que generen l’ansietat culpable de la simptomatologia obsessiva.

– PPT. Personal Psychological Trainer. Durant les hores de PPT el pacient s’enfronta al món exterior, a la vida, a “el carrer”; supera reptes significatius per a ell, tot amb l’ajuda i suport del terapeuta. No importa quines són les pors de la persona, usem tots els recursos de la ciutat de Barcelona o del lloc de residència del pacient per crear experiències significatives i aconseguir la superació d’aquestes pors i de la por en general. Acompanyem i empenyem a les persones a superar la inhibició vital deguda al trastorn, en tot tipus de situació, sempre que aquesta tingui un valor real per qui ho pateix. En altres paraules, trenquem amb els límits de la teràpia clàssica, per trencar amb els límits del TOC.

– Planificació del seguiment i objectius vitals. Tot pacient que participi en un Programa Intensiu de IPITIA acaba tenint una idea clara de qué cal fer a partir d’aquest moment per acabar de superar el trastorn, que queda reflectit en un informe final. Juntament amb els psicòlegs especialistes es planeja l’estratègia terapèutica a seguir, la freqüència del contacte, els objectius a curt i llarg termini que la persona deurà perseguir i les activitats en les quals es deurà implicar, per poder aportar aquells canvis en l’estil de vida i en la forma de relacionar-se amb el món que causaran una reducció substancial de l’ansietat que causa la simptomatologia, fins a, en molts casos, fer-la desaparèixer del tot.

Una progressiva recuperació de l’Instint

Les eines terapèutiques esmentades varien en contingut i moment del Programa Intensiu segons el cas, però estan específicament pensades per preparar progressivament la persona a recuperar l’activació biològica adaptativa (Instint) absent o deficitària en aquells que pateixen un TOC. Acompanyem els pacients des del més profund de si mateixos fins a la vida real, creant un camí enfocat als reptes del present i del futur i no a la malaltia.

Usant una metàfora extreta del llibre de Damián Ruíz (Alliberar al mico, Rescatar a la princesa), és com acollir un animal ferit, explorar el que li passa (Anàlisi), i entrenar-ho (Exercicis i Workout) para després retornar-ho al seu hàbitat natural, abans acompanyat (PPT), i posteriorment, una vegada recuperat el seu instint, solament (Planificació d’objectius). Això és el que cridem enfocament Etològic. I no sorprengui o ofengui la metàfora: compartim un 98,5% del nostre ADN amb els micos.

R

EFICÀCIA

CONTUNDÈNCIA

PERSONALITZACIÓ

El Programa Intensiu per a la superació dels Trastorns Obsessius està pensat específicament per crear un punt d’inflexió important cap a la reducció de l’ansietat que subjau i causa la patologia.

Es tracta d’una intervenció contundent, exigent per a la persona, extremadament personalitzada, que, acompanyada per l’imprescindible seguiment terapèutic, ens permet aconseguir el nostre únic objectiu:

alts nivells d’eficàcia en la reducció i curació de la simptomatologia obsessiva.

Altres modalitats terapèutiques

Teràpia presencial

Teràpia presencial

Des de l’inici treballem per baixar el nivell d’ansietat perquè així disminueixin també les obsessions i/o compulsions. Et proposarem activitats que t’apassionaran i que t’ajudaran a sentir-te més lliure.

Teràpia En línia

Teràpia En línia

Modalitat a distància, via Skype, eficaç destinada a aquelles persones que no poden assistir a una teràpia individual presencial.

Teràpia de grup

Terapia de grup

Els pacients s’enfronten a les seves pors i inhibicions d’una forma diferent e innovadora. Es tracta d’una experiència acollidora però molt intensa, que accelera el procés de curació del pacient.

Blog

CONTACTA AMB NOSALTRES

(+34) 935 282 353

(+34) 637 669 160

o escriu-nos amb el teu número de telèfon i quan vols parlar, i et trucarm nosaltres, sense cost per tu

15 + 6 =

IPITIA NEWSLETTER

Vols rebre les notícies més rellevants del nostre centre?

T’informem de totes les novetats cada mes: noves activitats, tallers, xerrades i conferències, notícies del nostre centre, articles del nostre equip i molt més. Subscriu-te gratuïtament!

* indicates required
Política de Privacitat

© Copyright 2020 | IPITIA | Institut Psicològic Internacional | www.ipitia.com | Adaptación web 2XI media
Protección de Datos | Aviso Legal | Enlaces de interés | Uso de Cookies | Trabaja con nosotros