• Español
  • Català
  • English
  • Italiano
  • Français

El tractament del TOC infantil amb la metodologia Analític – Experiencial

Inaugurem IPSQUARE,

espai no terapèutic de creixement personal

El Trastorn Obsessiu Compulsiu no fa distinció d’edat. Hem parlat en diversos articles de quin és el transcurs de la malaltia i els motius que porten a un adult a desenvolupar un TOC fent especial èmfasi en la importància de l’experiència vital en edats primerenques com la infància i l’adolescència.

Però què passa quan tractes amb un TOC infantil?

La realitat és molt semblant a la d’un adult, símptomes, etiologia i conseqüències en la vida diària, però amb l’avantatge que el trastorn té un període més curt d’existència, serà més fàcil descobrir els factors que han portat a desenvolupar aquesta problemàtica i a més estem davant d’una persona que encara no ha madurat, el seu cervell mostra major plasticitat que la d’un adult i al seu favor està que ni el temps ni el silenci han cronificat la malaltia com a part de la seva pròpia personalitat.
Ara bé, un nen depèn de la seva família i en part d’un sistema educatiu i societat, té la plasticitat, però no la maduresa i independència per poder afrontar sol les causes que l’han portat a desenvolupar el Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC), causes que probablement ni ell mateix acabi d’entendre.

Per què dic això?

Perquè per dur a terme un tractament eficient amb la metodologia Analítica Experiencial amb un menor, es necessita un compromís màxim per part de la família ja que és molt probable que haguem de fer modificacions familiars per millorar l’estructura i la psique de la mateixa. Treballarem conjuntament per a la recuperació de la seva salut i la dissolució de trastorn. Recordem que és un nen, requereix l’ajuda del seu entorn més proper i d’un especialista per superar el TOC.

En què consisteix la teràpia?

Iniciarem la teràpia amb la Fase d’avaluació, on a través de l’entrevista amb el nen i els pares, tant junts com per separat, se’ls farà una anamnesi profunda des de que va ser fecundat fins al seu moment actual, analitzant i recopilant informació de tot el que va succeir al llarg de les seves etapes de creixement, tant a ell com al seu entorn més proper. Valorarem el seu comportament, la seva forma d’expressió, les seves idees, experiències, el que li agrada i el que no. Aprofundirem en el diàleg amb els pares i el nen per descobrir aquells elements que ens ajudin a trobar l’origen.

Explicació i anàlisi del problema. Un cop valorats tots aquests temes i analitzades les circumstàncies que han causat el TOC, se’ls transfereix d’una manera clara i entenedora els motius que estan originant el trastorn i les diferents fonts d’ansietat per al menor.

Fase d’intervenció. Arribats a aquest moment, vam començar a treballar directament amb el nen i els pares, amb un o dos, es plantejarà una sèrie de propostes perquè les vagin introduint en la vida del nen, canvis assumibles però necessaris, de manera que el nen surti del bloqueig del pensament o dels rituals, i activi aspectes de la seva naturalesa molt probablement inhibits o atrapats per la por; treball que anirà en paral·lel amb les sessions en consulta tant amb el menor com amb els pares. Treballarem l’imaginari del nen, el joc simbòlic, el seu desenvolupament d’una forma natural i veritable com també les relacions familiars perquè siguin sanes i fortes. La finalitat del tractament és la curació del TOC.

Sergio Lara

Psicòleg Clínic

IPITIA

Previous

Next